اجرای کرتین وال به قیمت مناسب در ایران

پیدا کردن بهترین قیمت مناسب اجرای کرتین وال در ایران ، نباید کارفرما را نسبت به نوع سیستم انتخابی کرتین وال و یا کیفیت مصالح آلومینیومی به کار رفته در سازه کرتین وال ، غافل نماید. نوع آلیاژ آلومینیوم استفاده شده می بایستی طبق استاندارد ها باشد ، و آبراهه های داخلی سیستم کرتین وال به نحوی باشد ؛ که سیستم آب بندی کرتین وال را به خوبی تکمیل نماید.

به همین دلیل توجه به  اجرای نمای کرتین وال به قیمت مناسب در ایران ، صرفا نمی تواند با تمرکز روی پیدا کردن پایین ترین قیمت اجرای کرتین وال معطوف گردد.

اجرای کرتین وال تقویت شده با فولاد با مناسب ترین قیمت ها در کشور

اجرای کرتین وال تقویت شده با فولاد با مناسب ترین قیمت ها در کشور
قيمت مناسب اجرا کرتين وال در ايران

اما در سازه های عظیم که ارتفاع بسیار بلندی دارند ، میزان مقاومت مکانیکی و تنش فشاری و خمشی که آلومینیوم می تواند تحمل نماید ، در محاسبات سازه ای ممکن است پاسخگویی کامل را نداشته باشد.

به همین دلیل به جهت ایجاد مقاومت مکانیکی مناسب برای سازه کرتین وال ، از روش مسلح کردن یا REINFORCE  نمودن پروفیل های کرتین وال ، با استفاده زا مقاطع فولادی داخل پروفیل استفاده می گردد ، که در نهایت قیمت نهایی تمام شده را تا حد زیادی مقرون به صرفه می نماید.

عرضه مستقیم کرتین وال در کشور

عرضه مستقیم کرتین وال در کشور

کارخانه های تولید پروفیل کرتین وال در کشور ایران ، در شهر های بزرگی چون تهران، اراک، مشهد و تبریز و اصفهان واقع شده اند و در عین حال شرکت های مجری پیمانکاری و اجرا کننده نمای کرتین وال نیز با توجه رزومه های کاری پروژه هایی که انجام داده اند قابل شناسایی و بررسی می باشند.

به همین دلیل عرضه مستقیم کرتین وال در کشور از طریق کارخانه های تولید پروفیل و شرکت های مجری کرتین وال در سطح گسترده ای در کشور ایران انجام می گیرد

همچنین با مراجعه به سایت های اینترنتی معتبر می توان با نحوه عرضه مستقیم کرتین وال آشنایی بیشتری یافت.

جهت کیب اطلاعات بیشتر درباره عرضه مستقیم کرتین وال با شماره های تماس در این سایت اینترنتی تماس حاصل بفرمایید.

 

تماس با ما