نمای مدرن شکوه

مرکز فروش اکسپندد متال

فلز های مختلفی مانند آهن، استیل، آلومینیوم و مس یا برنج را طبق فرایند خاصی برش می دهند که توسط دستگاه های مخصوصی این کار انجام می شود که به این محصولات تولید شد

توضیحات بیشتر »
نمای مدرن شکوه